Opgeleverde projecten van Bedrijven

Terrein uitbreiding Wommels

uitgraven van grond en zand aanbrengen

Leggen van stelconplaten

Erf reparatie Wommels

Verwijderen van oude stelcon platen en herstraten met 10 cm dikke bkk's

Bestrating en riolering Workum

Riolering leggen en aansluiten op hoofdriool

Afgraven en profieleren puinbaan en zandbaan

Leggen van H klinkers grijs

Plaatsen van goot op beide zijden

Terrein verharding Joure

Leggen van riolering en plaatsen van kolkjes

Puinbaan profileren en zand

Leggen van H klinkers en plaatsen banden en goot

Grindbakken rondom het gebouw

Leggen van stelconplaten als tegelpad

Opgeleverde projecten van Bedrijven

Terrein uitbreiding Wommels

uitgraven van grond en zand aanbrengen

Leggen van stelconplaten

Erf reparatie Wommels

Verwijderen van oude stelcon platen en herstraten met 10 cm dikke bkk's

Bestrating en riolering Workum

Riolering leggen en aansluiten op hoofdriool

Afgraven en profieleren puinbaan en zandbaan

Leggen van H klinkers grijs

Plaatsen van goot op beide zijden

Terrein verharding Joure

Leggen van riolering en plaatsen van kolkjes

Puinbaan profileren en zand

Leggen van H klinkers en plaatsen banden en goot

Grindbakken rondom het gebouw

Leggen van stelconplaten als tegelpad